Doktora Tez Savunma Sınavı (Ersel Göz)

Bölümümüz öğretim elemanlarından Doç. Dr. Mehmet Serkan AKKİRAZ'ın danışmanlığı yürüttüğü Arş. Gör. Ersel GÖZ tarafından hazırlanan "Ürgüp (Nevşehir) ve Çevresindeki Neojen Sedimanların Jeolojik ve Jeokimyasal Özellikleri" başlıklı doktora tezi savunma sınavı 17.06.2019 (15.00) tarihinde Mühendislik Fakültesi B Blok Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

Doktora Tez Jürisi
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Ali UÇAR Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Mehmet Serkan AKKİRAZ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÖZBURAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARABAŞOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Etkinlik Detayları
Etkinlik Tarihleri 17 Haziran 2019, Pazartesi    |    Saat :15:00 - 18:00
Etkinlik Yeri Mühendislik Fakültesi B Blok Toplantı Salonu
Etkinlik Türü Seminer
Etkinlik Sahibi T.C. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
12 Haziran 2019, Çarşamba / 221 defa okundu.