Staj Komisyonu

STAJ KOMİSYONU BAŞKANI

Dr.Öğr.Üyesi Deniz İBİLİOĞLU (deniz.ibilioglu@dpu.edu.tr)

STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ

Arş.Gör. Ersel GÖZ (ersel.goz@dpu.edu.tr)

Arş.Gör. Recep Uğur ACAR (recep.uguracar@dpu.edu.tr)

Staj Yönergesi

Staj defteri (pdf formatı)

Öğrencilerin staj ile ilgili yapması gereken işlemler aşağıda verilmiştir.

  • Öğrenci staj yapacağı yerden stajının ilgili firma tarafından kabul edildiğine dair bir yazı almak zorundadır.
    • Staj yapılacak olan firma öğrencinin zorunlu stajı olduğuna dair bir yazı isterse öğrenci bunu staj komisyonundan temin edebilir.
    • Staj yapılacak firmada daimi statüde en az bir adet jeoloji mühendisinin olması zorunludur. Aksi takdirde staj başvurusu kabul edilmez.
  • Staj kabul yazısını alan öğrenci yine bu sayfada yer alan staj defterinin ilgili sayfalarını doldurup staj komisyonu başkanına onaylatır. Staj defterinde yer alan fotoğraf kısmının öğrenci işleri tarafından mühürlenmesi gereklidir.
  • Öğrenci bölüm sekreterliğinden temin edeceği sigorta talep formunu doldurur ve danışmanı ile staj komisyonu başkanına onaylatır.
  • Staj sigorta tale formunu dolduran ve imzalatan öğrenci bu evrağı bölüm sekreterliğine teslim eder ve staj sürecini başlatır.
  • Sigortası yapılmayan ve staj defterleri bölüm tarafından onaylanmamış olan öğrencilerin stajları yapılsa dahi kabul edilmez.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2018, Cuma