Staj Komisyonu

STAJ KOMİSYONU BAŞKANI ve ÜYELERİ

Muzaffer Özburan

Yrd. Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0274.2652031/418 (4186)
muzaffer.ozburan@dpu.edu.tr

Hatice Durmuş

Yrd. Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 265 20 31 (4183)
hatice.durmus@dpu.edu.tr

Sariye Duygu Üçbaş - Durak

Arş. Gör.

Arş. Gör.

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 265 20 31 (4161)
duygu.ucbas@dpu.edu.tr

Enes Zengin

Arş. Gör.

Öğretim Elemanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 265 20 31 (4188)
enes.zengin@dpu.edu.tr

Staj defteri (pdf formatı)

2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi Staj Başvuru ve Değerlendirme Takvimi (Yaz Dönemi)

Staj yapılabilecek tarihler (Yaz okuluna gelecek öğrenciler için aşağıdaki tarihler geçerlidir) 09.06.2017 - 01.09.2017*
Yaz Okulu Öncesi** 09.06.2017 - 10.07.2017
Yaz Okulu Sonrası** 17.08.2017 - 01.09.2017

* 2017-2018 akademik takviminin ilan edilmesine bağlı olarak değiştirilecektir.

** Mazeret ve mezuniyet sınavları olan öğrencilerin o gün yaptıkları stajlar kabul edilmeyecektir.

Öğrencilerin staj ile ilgili yapması gereken işlemler aşağıda verilmiştir.

  • Öğrenci staj yapacağı yerden stajının ilgili firma tarafından kabul edildiğine dair bir yazı almak zorundadır.
    • Staj yapılacak olan firma öğrencinin zorunlu stajı olduğuna dair bir yazı isterse öğrenci bunu staj komisyonundan temin edebilir.
    • Staj yapılacak firmada daimi statüde en az bir adet jeoloji mühendisinin olması zorunludur. Aksi takdirde staj başvurusu kabul edilmez.
  • Staj kabul yazısını alan öğrenci yine bu sayfada yer alan staj defterinin ilgili sayfalarını doldurup staj komisyonu başkanına onaylatır. Staj defterinde yer alan fotoğraf kısmının öğrenci işleri tarafından mühürlenmesi gereklidir.
  • Öğrenci bölüm sekreterliğinden temin edeceği sigorta talep formunu doldurur ve danışmanı ile staj komisyonu başkanına onaylatır.
  • Staj sigorta tale formunu dolduran ve imzalatan öğrenci bu evrağı bölüm sekreterliğine teslim eder ve staj sürecini başlatır.
  • Sigortası yapılmayan ve staj defterleri bölüm tarafından onaylanmamış olan öğrencilerin stajları yapılsa dahi kabul edilmez.

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2017, Pazartesi