Stratejik Plan ve Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

Komisyon Başkanı Yrd.Doç.Dr. Deniz İBİLİOĞLU
Komisyon Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİRBİLEK, Arş.Gör. Eren IŞIK, Arş.Gör. Sariye Duygu DURAK
Son Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2016, Pazartesi