2019-2020 Eğitim Öğretim Yaz Okulu ve Açılması Muhtemel Dersler

Pandemi döneminin devam etmesi nedeniyle, teorik derslerle birlikte uygulaması olan teorik derslerin de (2+2, 3+2 vb…) açılması, Üniversitemizde açılmadığı takdirde diğer üniversitelerden alınabilmesi konusu Üniversitemiz Senatosunun 01.07.2020 tarihli ve 27 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Öğrencinin Üniversiteye bağlı başka bir bölümden/birimden veya diğer üniversitelerden alacağı bir ders;

  • AKTS değeri 2-5 (5 dahil) arasında ise 1 eksik AKTS değerine kadar;
  • 6-8 (8 dahil) arasında ise, 2 eksik AKTS değerine kadar,
  • 9 ve daha yukarı AKTS değerinde olan dersler için ise 3 eksik AKTS değerine kadar kabul edilir.

Öğrencilerimizin başka Bölümden / Fakülteden / Üniversiteden ders alabilmeleri için;  öncelikli olarak, almak istediği dersin içeriğini ilgili bölüm, fakülte veya diğer üniversiteden almaları gerekmektedir. Bu içeriği daha sonra bölümümüzde normal dönemde o dersi veren öğretim üyesine mail ile göndererek onayını almak durumundadır. Onay mailini alan öğrenci, bu maili kendi danışmanına iletmelidir. Ayrıca öğrencilerin aşağıdaki Yaz Okulunda Başka Bir Bölümden/Fakülteden/Üniversiteden Ders Alma Talep Formu’nu doldurup, çıktısını alarak imzalamaları ve ekleri ile (onaylı ders içeriği) birlikte danışmanlarının e-mail adresine tek bir PDF dosyası olarak (dosya adı adsoyad.pdf olacak şekilde) göndermeleri gerekmektedir. Mühendislik Fakültesi içerisinde ortak açılan dersler için dilekçeye gerek yoktur.

Öğrenciler Danışamanının, Bölüm Başkanının uygun görüşünü ve ayrıca Fakülte Yönetim Kurulunun onayını almak zorundadırlar. Fakülte Yönetim Kurulu onayı alınmadan başka bir üniversiteden ders alınamaz, alınması halinde de geçersiz kabul edilir. 

- Mühendislik Çözümlemeleri, Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi gibi proje esaslı dersler yaz okulunda açılamaz ve bu dersler için başka bir üniversiteden ders almak üzere eşdeğerlik verilemez.

08 Temmuz 2020, Çarşamba / 146 defa okundu.