Yaz Okulu Bölüm Dışından Ders Alma Talebinde Bulunan Öğrenciler

Yaz okulu kayıt duyurusunda da belirtildiği gibi, öğrencilerimizin başka Bölümden / Fakülteden / Üniversiteden ders alabilmeleri için Yaz Okulunda Başka Bir Bölümden/Fakülteden/Üniversiteden Ders Alma Talep Formu’nu doldurup, çıktısını alarak imzalamaları ve ekleri ile (onaylı ders içeriği ve ders programı) birlikte danışmanlarının e-mail adresine PDF formatında göndermeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin talep ettikleri dersleri alabilmeleri için danışmanlarından derslerin uygun görüldüğünü belirten onay e-maili almaları gerekmektedir. Danışman tarafından onaylanmayan derslerin alınabilmesi mümkün değildir.
 
NOT : "Fakültemizde Açılması Muhtemel Derslerin Listesi" dosyasında, "ORTAK DERSLER" kısmında yer alan dersler için Ders Alma Talep Formu'nun (aşağıda verilen form) doldurulmasına gerek yoktur. Bu dersler ve bölümümüzde açılacak dersler için bölümümüz öğrencilerinin, OBS sistemi üzerinden ders kaydı yapması yeterlidir.
 
Yabancı Dil I-II, A.İ.İ.T I-II ve Türk Dili I-II dersleri Fakültemizde açılmamakta olup, Üniversitemizin diğer birimlerinden alınmasına izin verilmektedir.
 

Öğrencinin Üniversiteye bağlı başka bir bölümden/birimden veya diğer üniversitelerden alacağı bir ders;

  • AKTS değeri 2-5 (5 dahil) arasında ise 1 eksik AKTS değerine kadar;
  • 6-8 (8 dahil) arasında ise, 2 eksik AKTS değerine kadar,
  • 9 ve daha yukarı AKTS değerinde olan dersler için ise 3 eksik AKTS değerine kadar kabul edilir.
  • Örneğin bir dersin DPÜ Bilgisayar Müh Bölümünde AKTS değeri 5 olsun. Başka Üniversiteden alacağı dersin AKTS değeri 4,5,6 olabilir, ancak 3 ise uygun olmamaktadır.
08 Temmuz 2020, Çarşamba / 188 defa okundu.