Projeler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları tarafından yürütücülüğü yapılan tamamlanan ve devam eden projeler;

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Serkan AKKİRAZ
Proje Adı Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu-Aspiras ve Sivrihisar-Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi ve Paleoekolojisi
Proje Türü 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje Bütçesi 60.000 TL - 24 ay
Proje Süresi 2015-2017 (24 ay)
Araştırmacı(lar) Prof. Dr. Atike NAZİK (Çukurova Üniversitesi)
  Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi),
Bursiyer(ler) Arş. Gör. S. Duygu DURAK (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)

 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ
Proje Adı Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Proje Türü  
Proje Bütçesi  
Proje Süresi  
Araştırmacı(lar)  
   
Bursiyer(ler)  

 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cafer ÖZKUL
Proje Adı Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi
Proje Türü  
Proje Bütçesi  
Proje Süresi  
Araştırmacı(lar)  
   
Bursiyer(ler)
 

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLİ PROJELER

 

2018 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cafer Özkul
Proje Adı Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2018-17)
Proje Bütçesi 19.993,49 TL
Proje Süresi 2018-(Devam ediyor)
Araştırmacı(lar) Arş. Gör. Recep Uğur ACAR

2016 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cafer Özkul
Proje Adı Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2016-68)
Proje Bütçesi 19.806,60 TL
Proje Süresi 2016-(Devam ediyor)
Araştırmacı(lar) Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK
  Arş. Gör. Recep Uğur ACAR

2015 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

 

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
Proje Adı Gazlıgöl-İhsaniye-Kayıhan (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu, Mineralojisi, Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2015-52)
Proje Bütçesi 19.789,16 TL
Proje Süresi 2015-2016 (12 ay)
Araştırmacı(lar) Arş. Gör. İrem ARAT

 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER
Proje Adı Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi
Proje Türü Rektörlük Onaylı Laboratuvar ve Altyapı Projeleri
Proje Bütçesi 44.978,06 TL
Proje Süresi 2015-2017 (24 ay)
Araştırmacı(lar) Arş. Gör. Enes ZENGİN

 

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cafer Özkul
Proje Adı Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2015-37)
Proje Bütçesi 14.293,49 TL
Proje Süresi 2015-2017 (24 ay)
Araştırmacı(lar) Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK
  Arş. Gör. Recep Uğur ACAR


2012 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
Proje Adı Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri İle İlişkisi
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2012-10)
Proje Bütçesi 29.969,80 TL
Proje Süresi 2012-2015 (30 ay)
Araştırmacı(lar) Doç. Dr. Gürsel YANIK
  Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZKUL
  Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ
  Arş. Gör. Enes ZENGİN
  Arş. Gör. İrem ARAT


2011 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cafer Özkul
Proje Adı Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2011-11)
Proje Bütçesi 13.308,94 TL
Proje Süresi 2011-2012 (12 ay)
Araştırmacı(lar) Arş. Gör. Enes ZENGİN
 
 
 
Son Güncelleme Tarihi: