World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015

World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen World Multidiciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS) - 2015'te bölümümüz öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Cafer ÖZKUL, Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÖZBURAN, Yrd.Doç.Dr. Hüseyin KARAKUŞ ve Yrd.Doç.Dr. Mehmet DEMİRBİLEK poster sunum yapmışlardır.

Sunum Türü Sunum Başlığı Yazarlar
Poster Petrographical and petrochemical characteristics of Kütahya (W Anatolia, Turkey) area Miocene volcanics. Cafer Özkul, İrfan Temizel, Muzaffer Özburan, Mehmet Arslan, Yaşar Kibici
Poster Effects of Early Miocene-Present Deformation Phases In The South Marmara Region, Turkey. Muzaffer Özburan, Ercan Sanğu, Ö.Feyzi Gürer
Poster

Mineralogical and Geochemical Properties Of The Late Mesozoic Magmatism In Cappadocia Region (Nevşehir, Central Anatolia, Turkey).

Orhan, A., Demirbilek, M.
Poster

Mineral and whole rock geochemistry of early-middle Eocene aged I-Type granitoids in the Tavşanlı zone, NW Turkey.

Demirbilek, M., Mutlu, H., Sarıiz and Kibici, Y.
Poster Geothermal resource assessment of Simav geothermal field, Kütahya, Turkey Karakuş, H., Özkul, C., Ergüler, Z.A., Kibici, Y., Yanık, G.

 

Son Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2016, Perşembe