Yaz Okulu ve Stajlara İlişkin Senato Kararları

Yaz Okulu ve Stajlara İlişkin Senato Kararları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun 18 Haziran 2020 tarihinde yaz okulu ve zorunlu staj hakkında aldığı kararlar şöyledir:

Yaz okulunun uzaktan eğitim yoluyla yapılması hakkında,

Üniversitemiz Uzaktan Öğretim Komisyonunun 17.06.2020 tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, 2019-2020 Yaz Okulu’nda açılacak olan derslerin koronavirüs pandemisi sebebiyle uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülmesi teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Zorunlu staj hakkında,

Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2019-2020 Bahar Yarıyılında sınırlı kalmak kaydıyla, Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına ait müfredatlarda yer alan zorunlu staj dersleriyle ilgili Üniversite Senatosunun 2 Haziran 2020 tarihli 21 sayılı toplantıda alınan 223 nolu karar kapsamında,

1. Ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin yaz okulunda ders almaları halinde mezun olabilecek durumda olanların, stajlarıyla birlikte uzaktan eğitim yoluyla yaz okulunda alacağı ders / derslerle çakışma durumuna bakılmaksızın ders kaydı yapabilmesine ve bu öğrencilerin derslerinin yanı sıra stajlarını da ödev, proje, uygulama projesi şeklinde uzaktan eğitim yöntemleri ile yapabilmesine,

2. 1. Maddede sayılan öğrencilerin staj günü sınırlamasına bakılmaksızın stajlarını bitirebilmesi,

3. Lisans 2. ve 3. sınıf ile ön lisans 1. Sınıf öğrencisi olup işletmelerde veya kurumlarda aktif olarak uygulamalı staj yapacak olanların (Bu öğrencilere uzaktan eğitim yoluyla staj yaptırılmayacaktır) yaz okulunda ders almaları durumunda, stajlarıyla birlikte uzaktan eğitim yoluyla yaz okulunda alacağı ders/derslerle çakışma durumuna bakılmaksızın ders kaydı yapabilmesine, bu öğrencilerin yönergelerinde belirtilen süre kadar staj yapabilmelerine, staj yapabileceklerin karar aşamasında oluşan tereddütlü durumlarında ise, bölüm/birim staj komisyonlarının aldığı kararların uygulanmasını 2547 sayılı kanunun 14. Maddesi uyarınca kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Link: http://www.dumlupinar.edu.tr/index/duyuru/1645/yaz-okulu-ve-stajlara-iliskin-senato-kararlari

ÖNEMLİ NOT:  Uygulamalı veya ödev stajı yapacak öğrencilerimizin staj başlangıç tarihleri 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bütünleme Sınavlarından sonra (en erken 08.07.2020 tarihinde başlayacak şekilde) olacak şekilde olmalıdır.

19 Haziran 2020, Cuma / 249 defa okundu.