Zemin Mekaniği ve Hidrojeoloji Laboratuvarı

Zemin Mekaniği ve Hidrojeoloji laboratuvarımızda yapılan deneylere ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

 1. Nem içeriği tayini
 2. Atterberg limitleri tayini
  • Likit limit, plastik limit ve plastisite indeksi tayini
 3. Tane boyu dağılım analizi 
  • Elek analizi (Kuru ve ıslak yöntem)
  • Hidrometre analizi
 4. Zemin sınıflandırılması ve adlandırılması
 5. Birim hacim ağırlık/yoğunluk ve özgül ağırlık tayini
  • Özgül ağırlık tayini (Piknometre yöntemi)
  • Doğal birim hacim ağırlık/yoğunluk tayini
 6. Boşluk oranı, gözeneklilik ve doygunluk derecesinin tayini
 7. Konsolidasyon parametrelerinin belirlenmesi
  • Değişik yükleme ve boşaltma kademelerinde deformasyonların ölçümü ve boşluk oranı/yük grafiklerinin çizimi
 8. Kompaksiyon deneyi
  • Standart ve modifiye proktor yöntemi ile optimum su içeriği değerinin belirlenmesi
 9. Zeminlerde Kaliforniya Taşıma Oranının (CBR) tayini
 10. Permeabilite tayini
  • Düşen seviyeli permeabilite deneyi
  • Sabit seviyeli permeabilite deneyi

LABORATUVAR ENVANTER LİSTESİ

Cihaz Adı Marka/Model Miktar/Adet Durumu Kapasite/Ölçüm Aralığı
Casagrande (Likit Limit) Cihazı Yüksel Kaya 1 Çalışıyor  
Plastik Limit Deney Seti Yüksel Kaya 1 Çalışıyor 30 MPA
Konsolidasyon Cihazı Yüksel Kaya 4 Çalışıyor 100 kg (her bir cihaz için)
Deformasyon Cihazı Tecnotest 4 Çalışıyor 10 mm
Makaslama (Direk Kesme) Test Cihazı Fore Test Arızalı 10 mm / 100 kg
Elek Analizi Retch 1 Çalışıyor 4.75 mm - 0.0063 mm
Hidrometre Analizi Yüksel Kaya 1 Çalışıyor  
Standart Kompaksiyon Deney Seti Fore Test 1 Çalışıyor  
Modifiye Kompaksiyon Deney Seti Fore Test 1 Çalışıyor  
Kaliforniya Taşına Oranı (CBR) Deney Seti Fore Test 1 Çalışıyor 100 kN
Düşen Seviyeli Permeabilite Deney Seti Yüksel Kaya 1 Çalışıyor  
Sabit Seviyeli Permeabilite Denet Seti Yüksel Kaya 1 Çalışıyor  
Kumpas   1 Çalışıyor 25 cm

* Laboratuvar envanter listesine bilgisayar, plastik ve cam malzemeler ile birlikte deneyler sırasında kullanılan sarf malzemeleri dahil edilmemiştir.

LABORATUVAR SORUMLULARI

Zeynal Abiddin Ergüler

Prof. Dr.

Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 265 20 31 (4160)
zeynal.erguler@dpu.edu.tr

Hüseyin Karakuş

Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 265 20 31 (4165)
huseyin.karakus@dpu.edu.tr

Enes Zengin

Arş. Gör.

Öğretim Elemanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 265 20 31 (4188)
enes.zengin@dpu.edu.tr

ZEMİN MEKANİĞİ DERSİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR

USCS Zemin Sınıflaması Abağı ve Yarı Logaritmik Kağıt

Son Güncelleme Tarihi: