Bölüm Yönetimi

BÖLÜM BAŞKANI

Zeynal Abiddin Ergüler

Prof. Dr.

Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4350)
zeynal.erguler@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

Muzaffer Özburan

Dr. Öğr. Üyesi

Bölüm Başkan Yardımcısı / Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4353)
muzaffer.ozburan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Genel Jeoloji, Bölgesel Tektonik, Tektonik

Hatice Durmuş

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
hatice.durmus@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sismoloji, Deprem Mühendisliği, Coulomb Gerilme Analizi, Deprem Dalga Şekli Modelleme

Önceki Dönemlerdeki Bölüm Yönetimleri

Tarih Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
2014-2018 Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZBURAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK
2012.-2014
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ
2009-2012
Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
Yrd. Doç. Dr. Deniz İBİLİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZKUL
2006-2009 Yrd. Doç. Dr. Gürsel YANIK Yrd. Doç. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER
Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, Salı