Mineral ve Kayaç Laboratuvarı

Mineral ve Kayaç Laboratuvarı:
 
Mineraller
-Kayaç yapıcı mineralleri
-Metalik mineraller
 
Kayaçlar
-Magmatik Kayaçlar
-Sedimanter Kayaçlar
-Metamorfik Kayaçlar
 
Kullanım Amacı :
-Mineraloji Dersi Uygulaması
-Mineraloji ve Petrografi Dersi Uygulaması
-Petrografi Dersi Uygulaması
-Magmatik Petrografi Dersi Uygulamas
-Maden Yatakları Dersi Uygulama

LABORATUVAR SORUMLULARI

Gürsel Yanık

Prof. Dr.

İLTEM Müdürü

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 265 20 31
gursel.yanik@dpu.edu.tr

Metin Aksaz

Mühendis

Eğitim öğretim

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 265 20 31
metin.aksaz@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, Salı