Tamamlanmış Tezler

Tez No Yazar Yıl Tez  Tez Türü Danışman
501596 Meral ÖZCAN 2018 Kütahya ve Köprüören Ovalarındaki yüzey ve yeraltısularındaki ağır metal kirliliğinin incelenmesi Yüksek Lisans Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ
503737 Kenan OĞUL 2017 Yüksek hızlı demiryollarında jeolojik-jeoteknik çalışmalar ve tünel uygulamaları Yüksek Lisans Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
470625 Ayşe AKÇAY 2017 Kızılbük-Değirmisaz (Tavşanlı/Kütahya) arasındaki kömürlü neojen sahasının neotektonik incelemesi Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZBURAN
470614 Hatice TUĞLU 2017 Sinop çevresindeki paleojen istifinin planktonik foraminifer biyostratigrafisi ve ortamsal yorumu Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Deniz İBİLİOĞLU
444493 Halime ERER 2016 Fındıkköy (Kütahya) yöresi volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve jeokimyası Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZKUL
444490 Serdar BALER 2016 Kızılkaya tepe (Kütahya) yöresi volkaniklerinin mineralojisi petrografisi ve jeokimyası Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZKUL
444489 Hakan FİDAN 2016 Kayı köyü (Kütahya- Emet) manganez yatağının jeolojisi Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZKUL
420317 Hikmet GÜVENLİ 2015 Eskişehir grabenindeki erken-orta miyosen yaşlı kömürlü tortulların vejetasyon ve iklimi (Eskişehir-Ağapınar ve Eskişehir-Alpu sondajları) Yüksek Lisans Doç. Dr. Mehmet Serkan AKKİRAZ
420313 Nilgün DOĞAN 2015 Emet-Hisarcık (Kütahya) yöresi travertenlerinin jeolojisi, petrografisi ve jeokimyası Yüksek Lisans Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
420307 Recep Uğur ACAR 2015 Örenköy (Kütahya) yöresi volkaniklerinin mineralojisi, petrografisi ve jeokimyası Yüksek Lisans Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
420306 Burcu GÜRLER 2015 Miyosen yaşlı kömür içerikli Himmetoğlu Havzası'nın (Göynük-Bolu) palinolojisi ve paleoekolojisi Yüksek Lisans Doç. Dr. Mehmet Serkan AKKİRAZ
324685 Tuba ESENBOĞA 2014 Kınık (Kütahya) Yöresinde Yüzeylenen Bazik ve Ultrabazik Kayaçların Petrografik Özellikleri Yüksek Lisans Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
337854 İrem ARAT 2013 Kınık köyü (Kütahya) çevresindeki ofiyolitik kayaçların petrolojisi ve jeokimyası Yüksek Lisans Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
324689 Sariye Duygu ÜÇBAŞ 2013 Yenice-Kalkım (Çanakkale) havzasında yüzlek veren oligo-miyosen yaşlı tortulların palinolojisi, paleoekolojisi ve palinofasiyesi Yüksek Lisans Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan AKKİRAZ
324677 Enes ZENGİN 2013 Kütahya yerleşim alanı zeminlerinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin araştırılması Yüksek Lisans Doç. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, Cumartesi