Bölüm Kurulu

BÖLÜM KURULU ÜYELERİ

Gürsel Yanık

Prof. Dr.

İLTEM Müdürü

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
gursel.yanik@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Tuğla&Kiremit, Kil Mineralojisi, Mineraloji, Endüstriyel Hammaddeler, Arkeoseramikler

Mehmet Serkan Akkiraz

Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
mserkan.akkiraz@dpu.edu.tr

Cafer Özkul

Doç. Dr.

Maden Yatakları - Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
cafer.ozkul@dpu.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, Salı