Yaz Okulu Hakkında (29.06.2022-güncel)

Değerli öğrencilerimiz; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu ile ilgili duyurular bu sayfada paylaşılacak ve sürekli güncellenecektir.

 • Üniversitemiz öğrencileri, 4-5 Temmuz 2022 tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) giriş yaparak, 5 Temmuz 2022 saat 17:30'a kadar ders kaydı yapabileceklerdir. Kayıtlar 4 Temmuz 2022 günü saat 10:00'da başlayacak, 5 Temmuz 2022 günü saat 17:30'da sona erecektir.
 • Ders kayıt tarihlerinde kaydını kesinleştirmeyen öğrencilerin kaydı geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrencilerin, bir dersin açılmaması veya çakışması nedeniyle, Üniversitemiz diğer birim/bölümlerinden ders seçimi yapabilmeleri için "Başka Bir Bölümden/Fakülteden Ders Alma Onay Formunu" ekleriyle birlikte danışmanlarının kurumsal e-posta adreslerine 5 Temmuz 2022 saat 14.00’e kadar göndermeleri gerekmektedir. Ders uygunluk talep formu onaylandıktan sonra ders kaydı yapılabilecektir.
 • Öğrenciler, ekle gününde (7 Temmuz 2022), sadece kapatılan derslerinin yerine, danışmanı ile birlikte ders ekleyebilir. Ders eklenmesi durumunda, kaydın danışmanı tarafından tekrar onaylanması gerekmektedir.
 • Yaz okulunda toplam en çok 15 AKTS kredi değerindeki derslere kayıt yaptırılabilir. Ancak, genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenci, 20 AKTS kredi değere kadar derse kayıt yaptırabilir. Bölümümüzden ve farklı birimlerden/üniversitelerden alınan derslerin AKTS toplamı kesinlikle bu değerleri geçmemelidir. (Geçmesi durumunda danışman tarafından uygun görülen ders veya dersler silinir.)
 • Öğrencilerin, alacakları ders/derslerin açılmaması veya çakışması nedeniyle diğer üniversitelerden ders kaydı yapabilmeleri amacıyla, danışmanlarının kurumsal e-posta adreslerine "Başka Bir Üniversiteden Ders Alma Onay Formunun" ekleriyle birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 • Onay alınmadan diğer üniversiteden alınan ders notları kabul edilmeyecektir.

LİNKLER 

(Dikkatle okuyunuz!)

Üniversitemiz Yaz Okulu Kayıt Duyurusu'na ulaşmak için tıklayınız. 

Mühendislik Fakültesi Yaz Okulunda Açılacak Muhtemel Dersler Listesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemiz Yaz Okulu Akademik Takvimi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

Mühendislik Fakültesi Yaz Okulu Usul ve Esasları'na ulaşmak için tıklayınız.

BAŞKA BİR BÖLÜMDEN/FAKÜLTEDEN/ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA TALEPLERİ

 • 2021-2022 Yaz Okulunda başka üniversitelerden veya üniversitemizin başka bölüm/fakültelerinden ders almak isteyen öğrencilerimizin, talep ettikleri dersleri "Ders Alma Onay Formunu" doldurarak ekleriyle birlikte danışmanlarına e-posta aracılığıyla göndermeleri ve onay almaları gerekmektedir.

 1. Yaz Okulu'nda başka bir bölümden/fakülteden ders alma onay formuna ulaşmak için tıklayınız.
 2. Yaz Okulu'nda başka bir üniversiteden ders alma onay formuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Danışman ve bölüm tarafından yapılan kontrollerden sonra, sadece ilgili öğrenci için bölümün onay verdiği derslere kayıt yaptırılabilir. Bölüm tarafından onaylanmamış derslere yapılan kayıtlar geçersiz olup, gelen notlar kabul edilmeyecektir.

 • Öğrencilerin almayı talep ettikleri ve bölüm tarafından uygun görülen derslerde herhangi bir değişiklik olması durumunda, öğrencilerin üç gün içerisinde danışmanları ile iletişime geçerek bu durumu bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde, bölüm tarafından onaylanmamış derslerin alınması durumunda, gelen notlar kabul edilmeyecektir.

 • Bu süreçte aşağıda listelenen “Dikkat Edilecek Hususlar” başlığındaki maddelere uyulması gerekmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Mühendislik Fakültesi içerisinde ortak olarak açılan dersleri alabilmek için form/dilekçe doldurmaya gerek yoktur. Bu dersler OBS sisteminden doğrudan öğrenci tarafından seçilebilir.

 2. Ders Alma Onay Formu'nu doldurduktan ve imzaladıktan sonra, formu ekleriyle beraber e-posta üzerinden danışmanınıza gönderdikten sonra Danışman Onayı ve Bölüm Onayı için kendi danışmanınızla iletişime geçiniz. Bölüm onayı alınmayan başvuruların geçerliliği yoktur.

 3. Başka bir bölümden/fakülteden/üniversiteden almak istediğiniz dersin içeriğini dilekçe ekine ekleyiniz. Farklı üniversitelerden onaylı ders içeriği alınamıyor ise, ilgi üniversitenin web sayfasından alınmış güncel ders içeriğini temin ediniz.

 4. Bölüm dışından alınan ders/dersler ve birimimizden alınan ders/dersler birbirleriyle çakışmaması gerekmektedir. Bu nedenle diğer bölümden/üniversiteden alınan dersin ders programı da dilekçe ekinde gönderilecektir. Bu konudaki sorumluluk öğrenciye aittir!

 5. Farklı birim/fakülte veya üniversiteden ders alacak olan bölümümüz öğrencilerinin, yukarıdaki form üzerinden dilekçelerini göndermesi gerekmektedir.

 6. Dilekçelerin asılları ve ekleri daha sonra bölüm sekreterliğine elden tesim edilmek üzere öğrenci tarafından saklanacaktır. 

 7. Yaz okulunda, kayıt tarihleri üniversitemiz akademik takvimindeki kayıt tarihlerinden (4-5 Temmuz 2022) sonra olan üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimizin başvuru işlemleri 4-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

 8. Öğrencinin üniversiteye bağlı başka bir bölümden/birimden veya diğer üniversitelerden alacağı bir ders;

  • AKTS değeri 2-5 (5 dahil) arasında ise 1 eksik AKTS değerine kadar;

  • 6-8 (8 dahil) arasında ise, 2 eksik AKTS değerine kadar,

  • 9 ve daha yukarı AKTS değerinde olan dersler için ise 3 eksik AKTS değerine kadar kabul edilir.

Danışmanların E-POSTA Adresleri (Danışmanınızı OBS üzerinden kontrol ediniz)

Ünvan, Ad-Soyad e-posta
Arş. Gör. Dr. Tacit KÜLAH tacit.kulah@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Ersel GÖZ ersel.goz@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Sariye Duygu DURAK duygu.ucbas@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Ali Samet ÖNGEN alisamet.ongen@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Recep Uğur ACAR ugur.acar@dpu.edu.tr

 

TABLOLAR

 • Yaz okulunda fakültemizde açılması muhtemel ortak derslerin tablosu aşağıda yer almaktadır. (Bu dersleri öğrencilerimiz dilekçe ve form doldurmadan OBS üzerinden kendileri seçebileceklerdir.)

29 Haziran 2022, Çarşamba / 190 defa okundu.

Duyurular


Tüm Duyurular