Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı

Cafer Özkul

Doç. Dr.

Maden Yatakları - Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4358)
cafer.ozkul@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Jeokimya, Maden Yatakları, Çevre Jeolojisi

Mehmet Demirbilek

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
mehmet.demirbilek@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Maden Yatakları-Jeokimya, Granit Jeokimyası ve Petrojenezi, Radyojenik ve Duraylı İzotop Jeokimyası

Sariye Duygu Üçbaş - Durak

Arş. Gör. Dr.

Arş. Gör. Dr.

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4369)
duygu.ucbas@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Palinoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim, Kömür Jeolojisi

Son Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, Cuma