Staj Komisyonu

STAJ KOMİSYONU BAŞKANI

Hüseyin Karakuş

Prof. Dr.

Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4359)
huseyin.karakus@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeotermal Sistemler, Hidrojeoloji

STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ

Muzaffer Özburan

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4353)
muzaffer.ozburan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Havza Gelişimi, Depremsellik, Genel Jeoloji, Bölgesel Tektonik, Tektonik

İrem Aksoy

Arş. Gör. Dr.

Arş.Gör.

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
irem.arat@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Ofiyolit, Volkanizma, Mineraloji-Petrografi, Petrojenez

Son Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, Salı