Staj Komisyonu

STAJ KOMİSYONU BAŞKANI

Deniz İbilioğlu

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
deniz.ibilioglu@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Uygulamalı Biyostratigrafi, Mikropaleontoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim

STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ

Sariye Duygu Üçbaş - Durak

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4369)
duygu.ucbas@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Palinoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim, Kömür Jeolojisi

Ersel Göz

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4365)
ersel.goz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma), Kariyer Planlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel Jeoloji, Sedimantoloji, Paleoiklim, Karbonatlar, Kırıntılılar

Son Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, Salı