Mikroskop Laboratuvarı

Mikroskop Laboratuvarı

Mikroskop laboratuvarında, bir adet araştırma mikroskobu, görüntüleme sistemi ve projektör ile birlikte 20 adet öğrenci tipi polarizan mikroskop bulunmaktadır. Bu laboratuvar,  lisans düzeyindeki öğrencilere mineraloji ve petrografi dersleri kapsamında, kayaç yapıcı minerallerin mikroskobik özellikleri konusunda eğitim vermek amacıyla ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmaları ile araştırma projeleri çalışmalarında kullanılmaktadır.

Mikroskop laboratuvarında;

  • Kayaç yapıcı minerallerin optik özelliklerinin belirlenmesi,
  • Kayaçların tanımlanması ve petrografik özelliklerinin incelenmesi,
  • Kayaçların mineral içeriklerinin kantitatif analizi,
  • Cevher minerallerinin incelenmesi

çalışmaları yapılmaktadır.

LABORATUVAR ENVANTER LİSTESİ

Cihaz Adı Marka/Model Miktar/Adet Durumu
Araştırma Tipi Polarizan Mikroskop Nikon / LV-100 Pol 1 Çalışıyor
Görüntüleme ve Analiz Sistemi Clemex 1 Çalışıyor
Projeksiyon Cihazı LG / XGA OLP 1 Çalışıyor
Öğrenci Tipi Polarizan Mikroskop Nikon / Eclipse E200 8 Çalışıyor
Öğrenci Tipi Polarizan Mikroskop Soif 10 Çalışıyor
Öğrenci Tipi Polarizan Mikroskop AOB 2 Çalışıyor

LABORATUVAR SORUMLULARI

Gürsel Yanık

Prof. Dr.

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
gursel.yanik@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Tuğla&Kiremit, Kil Mineralojisi, Mineraloji, Endüstriyel Hammaddeler, Arkeoseramikler

Tacit Külah

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4373)
tacit.kulah@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Kil Jeolojisi, mineralojisi, mikromorfolojisi ve jeokimyası, Medikal Jeoloji

Son Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, Salı