Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

2018 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cafer Özkul
Proje Adı Emet (Kütahya) Bor Havzasında Yüzeyleyen Köprücek Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2018-17)
Proje Bütçesi 19.993,49 TL
Proje Süresi 2018-(Devam ediyor)
Araştırmacı(lar) Arş. Gör. Recep Uğur ACAR

2016 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cafer Özkul
Proje Adı Bahatlar (Emet-Kütahya) Volkanitlerinin Petrografisi, K-Ar Jeokronolojisi ve Sr-Nd-Pb İzotop Jeokimyası
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2016-68)
Proje Bütçesi 19.806,60 TL
Proje Süresi 2016-(Devam ediyor)
Araştırmacı(lar) Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK, Arş. Gör. Recep Uğur ACAR

2015 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
Proje Adı Gazlıgöl-İhsaniye-Kayıhan (Afyon) Yöresinde Yüzeylenen Volkanik Kayaçların Oluşumu, Mineralojisi, Petrografisi ve Jeokimyasal Özellikleri
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2015-52)
Proje Bütçesi 19.789,16 TL
Proje Süresi 2015-2016 (12 ay)
Araştırmacı(lar) Arş. Gör. İrem ARAT

 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER
Proje Adı Kaya Kütlelerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin Sentetik Kaya Kütlesi Yaklaşımı İle Modellenmesi
Proje Türü Rektörlük Onaylı Laboratuvar ve Altyapı Projeleri
Proje Bütçesi 44.978,06 TL
Proje Süresi 2015-2017 (24 ay)
Araştırmacı(lar) Arş. Gör. Enes ZENGİN

 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Serkan AKKİRAZ
Proje Adı Aydın (Söke) Çevresinde Yüzlek Veren Miyosen Yaşlı Tortulların Palinolojik İncelemesi
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2015-04)
Proje Bütçesi 19.338,97 TL
Proje Süresi 2015-2017 (24 ay)
Araştırmacı(lar) Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZBURAN

 

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cafer Özkul
Proje Adı Emet Neojen Havzası Topraklarının Ağır Metal İçeriğinin Belirlenmesi
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2015-37)
Proje Bütçesi 14.293,49 TL
Proje Süresi 2015-2017 (24 ay)
Araştırmacı(lar) Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK, Arş. Gör. Recep Uğur ACAR


2014 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

 

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZBURAN
Proje Adı Değirmisaz (Tavşanlı-Kütahya) Dolayının Neotektonik İncelemesi
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2014-14)
Proje Bütçesi 19.115,36 TL
Proje Süresi 2014-2016
Araştırmacı(lar) -

2012 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
Proje Adı Emet (Kütahya) Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özellikleri İle İlişkisi
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2012-10)
Proje Bütçesi 29.969,80 TL
Proje Süresi 2012-2015 (30 ay)
Araştırmacı(lar) Doç. Dr. Gürsel YANIK, Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZKUL, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ, Arş. Gör. Enes ZENGİN, Arş. Gör. İrem ARAT

2011 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Cafer Özkul
Proje Adı Kütahya Yerleşim Alanı Toprak Ağır Metal Derişiminin Belirlenmesi
Proje Türü Bilimsel Araştırma Projesi (2011-11)
Proje Bütçesi 13.308,94 TL
Proje Süresi 2011-2012 (12 ay)
Araştırmacı(lar) Arş. Gör. Enes ZENGİN
 
Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, Salı