Akademik Kadro

Zeynal Abiddin Ergüler

Prof. Dr.

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4350)
zeynal.erguler@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği

Gürsel Yanık

Prof. Dr.

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
gursel.yanik@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Tuğla&Kiremit, Kil Mineralojisi, Mineraloji, Endüstriyel Hammaddeler, Arkeoseramikler

Mehmet Serkan Akkiraz

Prof. Dr.

Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4356)
mserkan.akkiraz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Türkiye Senozoyik Paleoflorası ve Paleoekolojisi, Palinoloji, Kömür Jeolojisi

Hüseyin Karakuş

Prof. Dr.

Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4359)
huseyin.karakus@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeotermal Sistemler, Hidrojeoloji

Cafer Özkul

Prof. Dr.

Maden Yatakları - Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4358)
cafer.ozkul@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Jeokimya, Maden Yatakları, Çevre Jeolojisi

Güzide Kalyoncu Ergüler

Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4360)
guzide.erguler@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Kaya Mekaniği, Çevre Jeolojisi, Asit Maden Drenajı, Enerji Kaynakları, AB Mevzuatı

Deniz İbilioğlu

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
deniz.ibilioglu@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Uygulamalı Biyostratigrafi, Mikropaleontoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim

Muzaffer Özburan

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4353)
muzaffer.ozburan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Havza Gelişimi, Depremsellik, Genel Jeoloji, Bölgesel Tektonik, Tektonik

Mehmet Demirbilek

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
mehmet.demirbilek@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Maden Yatakları-Jeokimya, Granit Jeokimyası ve Petrojenezi, Radyojenik ve Duraylı İzotop Jeokimyası

Hatice Durmuş

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
hatice.durmus@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sismoloji, Deprem Mühendisliği, Coulomb Gerilme Analizi, Deprem Dalga Şekli Modelleme

Tacit Külah

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4373)
tacit.kulah@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Kil Jeolojisi, mineralojisi, mikromorfolojisi ve jeokimyası, Medikal Jeoloji

Ersel Göz

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4365)
ersel.goz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma), Kariyer Planlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel Jeoloji, Sedimantoloji, Paleoiklim, Karbonatlar, Kırıntılılar

Sariye Duygu Üçbaş - Durak

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4369)
duygu.ucbas@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Palinoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim, Kömür Jeolojisi

İrem Aksoy

Arş. Gör. Dr.

Arş.Gör.

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
irem.arat@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Ofiyolit, Volkanizma, Mineraloji-Petrografi, Petrojenez

Ali Samet Öngen

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4371)
alisamet.ongen@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sığ Jeotermal Enerji, Zemin Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi

Recep Uğur Acar

Dr. Öğr. Üyesi

BAP Koordinatör Yardımcısı

Rektörlük
BAP Koordinatörlüğü
0 (274) 443 (4368)
ugur.acar@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Çevre Jeolojisi, Volkanik Petroloji, Mineraloji ve Petrografi

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, Pazartesi