Döner Sermaye İşleri

DÖNER SERMAYE İŞLERİ KAPSAMINDA YAPILAN/YAPILABİLECEK İŞLER ve VERİLEN/VERİLEBİLECEK HİZMETLER

1) LABORATUVAR DENEY VE ÖLÇÜMLERİ

Kaya Mekaniği Laboratuvarı

 1. Birim hacim ağırlık/yoğunluk ve özgül ağırlık tayinleri (Şekilli ve şekilsiz örnekler üzerinde)
  • Doğal, doygun veya kuru birim hacim ağırlık yoğunluk tayinleri
  • Özgül ağırlık tayini
  • Nem içeriği tayini
  • Boşluk oranı ve görünür gözeneklilik tayini
  • Doygunluk derecesi tayini
 2. Kayaların tek eksenli sıkışma dayanımlarının ve statik deformabilite parametrelerinin tayini
  • Tek eksenli sıkışma dayanımı
  • Statik deformabilite parametrelerinin tayini (Poisson oranı ve Elastisite modülü)
  • Farklı yanal basınçlar altında deformasyon kontrollü üç eksenli sıkışma dayanımı
 3. Nokta yükü dayanım indeksi tayini
 4. Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi tayini
 5. Donma-çözülme deneyi
 6. Islanma-kuruma deneyi

Zemin Mekaniği ve Hidrojeoloji Laboratuvarı

 1. Fiziksel ve İndeks Özellikler
  1. Su içeriği tayini
  2. Birim hacim ağırlık tayini (doğal, kuru, doygun)
  3. Özgül ağırlık tayini
  4. Atterberg limitleri (likit limit, plastik limit, plastisite indisi, büzülme limiti)
  5. Elek analizi
  6. Hidrometre deneyi
 2.  Dayanım ve Deformabilite Özellikleri
  1. Serbest basınç deneyi
  2. Üç eksenli deneylerle makaslama dayanımı tayini (konsolidasyonsuz-drenajsız ve konsolidasyonlu-drenajlı koşullarda)
  3. Deformasyon kontrollü doğrudan makaslama deneyi
 3. Konsolidasyon ve Taşıma Gücü Özellikleri
  1. Konsolidasyon deneyi
  2. Şişme deneyi​
  3. California Taşıma Oranı (CBR) deneyi
  4. Standart Proktor deneyi 
  5. Modifiye Proktor deneyi 
 4. Nem içeriği tayini
 5. Atterberg limitleri tayini
  • Likit limit, plastik limit ve plastisite indeksi tayini
 6. Tane boyu dağılım analizi 
  • Elek analizi (Kuru ve ıslak yöntem)
  • Hidrometre analizi
 7. Zemin sınıflandırılması ve adlandırılması
 8. Birim hacim ağırlık/yoğunluk ve özgül ağırlık tayini
  • Özgül ağırlık tayini (Piknometre yöntemi)
  • Doğal birim hacim ağırlık/yoğunluk tayini
 9. Boşluk oranı, gözeneklilik ve doygunluk derecesinin tayini
 10. Konsolidasyon parametrelerinin belirlenmesi
  • Değişik yükleme ve boşaltma kademelerinde deformasyonların ölçümü ve boşluk oranı/yük grafiklerinin çizimi
 11. Kompaksiyon deneyi
  • Standart ve modifiye proktor yöntemi ile optimum su içeriği değerinin belirlenmesi
 12. Zeminlerde Kaliforniya Taşıma Oranının (CBR) tayini
 13. Permeabilite tayini
  • Düşen seviyeli permeabilite deneyi
  • Sabit seviyeli permeabilite deneyi

2) PROJE DANIŞMANLIK ve DESTEK HİZMETLERİ

 1. Açık ocakların şev analizi
 2. Heyelan duraylılık analizleri
 3. Zemin etütleri
 4. Madencilik faaliyetlerinde jeoteknik değerlendirme
 5. Hidrojeolojik etütler
 6. Yeraltısuyu akım modellemesi
 7. Açık ocaklarda susuzlaştırma modelleri
 8. Jeotermal enerji araştırmaları

3) BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ

4) MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Son Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, Salı