Üniversite-Kamu-Sanayi İşbirliği Projeleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında yapılan projelere ilişkin bilgiler;

 1. Doç. Dr. Cafer ÖZKUL (Araştırmacı), Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÖZBURAN (Araştırmacı) - Eti Maden Şaphane (Kütahya) Alunit Sahası Rezerv Geliştirme Projesi (2019)​
 2. Arş. Gör. Dr. Enes ZENGİN (Araştırmacı) - Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi
 3. Arş. Gör. Dr. Enes ZENGİN (Araştırmacı) - Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasaların Asit Üretimi Potansiyelinin Belirlenmesine ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi
 4. Arş. Gör. Enes ZENGİN (Araştırmacı) - Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Faaliyetleri Sonucu Oluşan Pasa ve Şistlerin Asit Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Ve Çözüm Önerilerine Yönelik Ar-Ge Projesi
 5. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK (Danışman) - “Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi, Sapanca-Geyve Yüksek Hızlı Tren Hattı Altyapı, Üstyapı ve Elektromekanik İşleri ile Tünel 26 Yth Hat Kesimi Üstyapı ve Elektromekanik İşleri Yapımı İşi” kapsamında danışmanlık ve mühendislik hizmeti (2018)
 6. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DEMİRBİLEK (Danışman) - Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi, Doğançay Ripajı ilk Kısım Ali Fuat Paşa - Doğançay Arası Kesime Ait Alt Yapı İnşaat Yapımı İşi” kapsamında danışmanlık ve mühendislik hizmeti (2018)
 7. Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER (Araştırmacı), Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ (Araştırmacı) - Okmeydanı Mahallesinde Gerçekleşen Heyelanın Jeoteknik İncelemesi ve Bölgedeki olan Yapılaşmaya Olan Etkisinin Araştırılması, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Projesi (2018)
 8. Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER (Araştırmacı), Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ (Araştırmacı) - Kayasu madencilik A.Ş. Tarafından oluşturulan şevlerin ve pasaların duraylılığının araştırılması, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Projesi (2017)
 9. Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER (Araştırmacı), Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ (Araştırmacı) - Açık İşletme Faaliyetlerinin İğdekuzu Yeraltı Ocağının Nefeslik Galerisi Duraylılığına Etkisinin Araştırılması, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Garp Linyitleri İşletmesi Projesi (2017)
 10. Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER (Araştırmacı), Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ (Araştırmacı) - Beke Güneyindeki Şevlerin ve Pasaların (Döküm Harmanların) Duraylılığının Araştırılması. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Garp Linyitleri Müdürlüğü Projesi (2017)
 11. Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER (Araştırmacı), Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ (Araştırmacı) - İğdekuzu Yeraltı Ocağına Ait Yerüstü Tesisleri Mücavirindeki Çatlakların İncelenmesi ve Yerüstü Tesislerine Etkisinin Araştırılması. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Garp Linyitleri İşletmesi Projesi (2016)
 12. Prof. Dr. Zeynal Abiddin ERGÜLER (Araştırmacı), Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ (Araştırmacı) - İğdekuzu Yeraltı Ocağı Mücavirindeki Açık Ocak Gölet Suyunun Durumu ile İş Güvenliği Açısından Yeraltı Faaliyetlerine Etkisinin Belirlenmesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Garp Linyitleri İşletmesi Projesi (2015)

 

Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, Pazartesi