Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı

Gürsel Yanık

Prof. Dr.

Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
gursel.yanik@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Tuğla&Kiremit, Kil Mineralojisi, Mineraloji, Endüstriyel Hammaddeler, Arkeoseramikler

Tacit Külah

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4373)
tacit.kulah@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Kil Jeolojisi, mineralojisi, mikromorfolojisi ve jeokimyası, Medikal Jeoloji

Recep Uğur Acar

Dr. Öğr. Üyesi

BAP Koordinatör Yardımcısı

Rektörlük
BAP Koordinatörlüğü
0 (274) 443 (4368)
ugur.acar@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Çevre Jeolojisi, Volkanik Petroloji, Mineraloji ve Petrografi

İrem Aksoy

Arş. Gör. Dr.

Arş.Gör.

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
irem.arat@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Ofiyolit, Volkanizma, Mineraloji-Petrografi, Petrojenez

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023, Perşembe