Bölüm Başkanı‘ndan

Sevgili Öğrencilerimiz;


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'ne Hoşgeldiniz.

Bölümümüz 2006 yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alarak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümümüz, Kütahya ve yakın çevresinin maden yatakları ve jeotermal kaynaklar açısından önemini de göz önünde bulundurarak, genel jeoloji, maden yatakları-jeokimya, mineraloji-petrografi ve uygulamalı jeoloji alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim vermektedir.

Bölümümüz Jeoloji mühendisliğinin eğitim ve araştırmalarında ihtiyaç duyulan bütün konularda ülkemizin ekonomisine katkıda bulunma ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma gibi konularda bölgedeki maden ve enerji kaynaklarını temel alan projelere, temiz çevre bilinci ile ağırlık vermektedir. Kütahya ve çevresinin, yeraltı kaynakları bakımından (linyit, bor, manyezit, krom, gümüş, kil vb. maden yatakları) oldukça önemli olduğunu sizlere hatırlatmakta yarar vardır. Bunların yanı sıra, jeotermal kaynaklar da sağlık turizmi, seracılık ve enerji potansiyeli açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Jeoloji mühendisliği eğitiminde önemli bir yeri olan bu doğal kaynakların bölümümüze yakınlığı, öğrencilerimizin eğitiminde ve mesleki deneyim kazanımında daha öğrencilik yıllarında önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca bu durum yetkin mühendislerin yetişmesini ve mesleki yaşantılarında hızlı ilerlemeyi kolaylaştırmaktadır.

Bölümümüzün akademik kadrosu, jeoloji mühendisliği eğitiminde uluslararası ölçütleri ilke edinerek, jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda ülkemizdeki özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu problemlere bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözüm üretebilen, bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, edindiği bilgileri uygulamaya koyabilen, kendini daima geliştirebilen genç ve dinamik bir kadrodur. Bizler aynı şekilde, yerbilimleri alanında ihtiyaç duyulan tüm konularda çözüm odaklı, ekonomik ve pratik çözümler üretebilecek, aranan jeoloji mühendislerinin yetiştirilmesi bilinci ile görevlerimizi ilk günkü heyecanla yürütmekteyiz.

Tercih ederek kazanmış olduğunuz bölümümüzde eğitim hayatınız sadece dersliklerde geçmeyecek, aynı zamanda, günümüzün gereksinimleri doğrultusunda modernize edilmiş laboratuvarlarda, derslerde edinilen teorik bilgilerin uygulamaya aktarılması da sağlanacaktır. Ayrıca eğitiminiz, bölümümüze oldukça yakın olan yerüstü-yeraltı madencilik faaliyetleri, tünel projeleri, jeotermal sahalar vb. birçok modern mühendislik projesinin bütün aşamalarını ilgili sahalarda yapılacak arazi çalışmaları gibi etkinliklerle zenginleştirilecek ve mesleğe üst düzey bir donanımla hazırlanmanız sağlanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli gençlerimizi, aramıza katılımınızdan dolayı tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.

Prof. Dr. Hüseyin KARAKUŞ
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı

 

Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023, Salı