Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı

Zeynal Abiddin Ergüler

Prof. Dr.

Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4350)
zeynal.erguler@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Kaya Mekaniği

Hüseyin Karakuş

Prof. Dr.

Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4359)
huseyin.karakus@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeotermal Sistemler, Hidrojeoloji

Güzide Kalyoncu Ergüler

Doç. Dr.

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4360)
guzide.erguler@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Kaya Mekaniği, Çevre Jeolojisi, Asit Maden Drenajı, Enerji Kaynakları, AB Mevzuatı

Hatice Durmuş

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
hatice.durmus@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sismoloji, Deprem Mühendisliği, Coulomb Gerilme Analizi, Deprem Dalga Şekli Modelleme

Ali Samet Öngen

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4371)
alisamet.ongen@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Sığ Jeotermal Enerji, Zemin Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi

Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023, Salı