Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, amaçlarının doğrultusunda Kütahya ve yakın çevresinin kömür, maden ocakları, jeotermal ve aktif tektonik ve seramik fabrikaları açısından önemini de göz önünde bulundurarak, genel jeoloji, maden yatakları, mineraloji-petrografi ve uygulamalı jeoloji alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde üst düzeyde eğitim veren, mesleki etik kurallarına saygılı mühendisler yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir konuma sahip olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmayı ön planda tutmakta; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmayı ilke kabul etmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, mesleki ve etik sorumluluk bilinci içinde meslek elemanı yetiştirmeği kendine bir hedef kabul etmiştir.

Vizyonumuz

Jeoloji Mühendisliğinin faaliyet alanları yeryuvarının oluşumu; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri tanımlanması; maden, petrol, kömür, endüstriyel hammaddeler gibi doğal kaynakların aranması ve geliştirilmesi; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; baraj, tünel, yol, yer altı ve yerüstü kazı çalışmalarında karşılaşılan mühendislik sorunlarının analizi ve çözümü; mühendislik yapıları için yer seçimi; doğal afetler açısından riskli bölgelerin önceden belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi; doğal yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi konularını içermektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü: evrensel değerleri ilke edinerek, jeoloji mühendisliğinin ilgi alanına giren bu konularda ülkemizdeki özel ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu problemlere bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözüm üretebilen; bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, edindiği bilgileri paylaşabilen ve uygulamaya koyabilen, kendini daima geliştirerek birikimini toplum yararına kullanabilen jeoloji mühendislerinin yetiştirilmesini amaçlamıştır.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, Cumartesi