Genel Jeoloji Anabilim Dalı

Mehmet Serkan Akkiraz

Prof. Dr.

Bölüm Başkanı

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4356)
mserkan.akkiraz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Türkiye Senozoyik Paleoflorası ve Paleoekolojisi, Palinoloji, Kömür Jeolojisi

Deniz İbilioğlu

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
deniz.ibilioglu@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Uygulamalı Biyostratigrafi, Mikropaleontoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim

Muzaffer Özburan

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4353)
muzaffer.ozburan@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Havza Gelişimi, Depremsellik, Genel Jeoloji, Bölgesel Tektonik, Tektonik

Ersel Göz

Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4365)
ersel.goz@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Diksiyon (Güzel ve Etkili Konuşma), Kariyer Planlama, İş Sağlığı ve Güvenliği, Genel Jeoloji, Sedimantoloji, Paleoiklim, Karbonatlar, Kırıntılılar

Sariye Duygu Üçbaş - Durak

Dr. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği
0 (274) 443 (4369)
duygu.ucbas@dpu.edu.tr
Çalışma Alanları: Palinoloji, Paleoekoloji, Paleoiklim, Kömür Jeolojisi

Son Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023, Salı