TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Serkan AKKİRAZ
Proje Adı Eosen Yaşlı Kömürlü Kastamonu-Aspiras ve Sivrihisar-Dümrek Havzalarının Mikropaleontolojisi ve Paleoekolojisi
Proje Türü 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Proje Bütçesi 60.000 TL - 24 ay
Proje Süresi 2015-2017 (24 ay)
Araştırmacı(lar) Prof. Dr. Atike NAZİK (Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)
  Prof. Dr. Nazire ÖZGEN ERDEM (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği),
Bursiyer(ler) Arş. Gör. S. Duygu DURAK (Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)

 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin KARAKUŞ
Proje Adı Kütahya İl Sınırları İçindeki Jeotermal Rezervuarların Jeokimyasal ve İzotopik Yöntemler ile Araştırılması ve Isı Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Proje Türü  
Proje Bütçesi  
Proje Süresi  
Araştırmacı(lar)  
   
Bursiyer(ler)  

 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cafer ÖZKUL
Proje Adı Kütahya Çevresindeki (Batı Anadolu) Miyosen Volkanitlerinin Petrokimyası, K-Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd-Pb-O İzotop Jeokimyası ve Jeodinamik Gelişimi
Proje Türü 1001 - Bilimsel Araştırma Projesi
Proje Bütçesi 130.027,00 TL
Proje Süresi 2012-2014 (24 ay)
Araştırmacı(lar) Doç. Dr. İrfan TEMİZEL (Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)
  Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÖZBURAN (Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)
Bursiyer(ler) Arş. Gör. Recep Uğur ACAR
Danışman(lar) Prof. Dr. Mehmet ARSLAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)
  Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ (Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği)
Son Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2019, Çarşamba