Site Sorumlusu

Arş. Gör. Ali Samet Öngen (Jeoloji Mühendisliği)
alisamet.ongen@dpu.edu.tr
0 (274) 443 4371
Dahili No: 4371
Dr. Öğr. Üyesi Enes Zengin (Jeoloji Mühendisliği)
enes.zengin@dpu.edu.tr
0 (274) 443 4370
Dahili No: 4370
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, Cumartesi