Bölüm Tarihçesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 13.04.2006 tarihinde kurulmuş, kuruluşu takiben 2007 yılında öğrenci alımına başlanmıştır.  Jeoloji Mühendisliği lisans derecesi için tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 240 AKTS´dir. Lisans programı temel bilimler, mühendislik bilimleri, mühendislik tasarımı ve sosyal içerikli derslerden oluşmaktadır. Lisans programındaki seçmeli derslerin oranı %25´tir. Bölüm, 15 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Öğretim üyeleri, lisans ve yüksek lisans dersleri ve araştırma faaliyetlerinin her ikisinde aktiftir. Bölüm akademik olarak dört anabilim dalı olarak organize edilmiştir; 1. Genel Jeoloji 2. Mineraloji-Petrografi 3. Maden Yatakları- Jeokimya 4. Uygulamalı Jeoloji

Son Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024, Çarşamba